top of page

แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน สวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ราคาเอเชีย6 วัน 4 คืน เริ่ม 28,999 บาท

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล

สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม

ล่องเรือทะเลสาบดาล


 

วันที่ 1

บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีประเทศอินเดียโดยสายการบิน Thai Airways

บินภายในประเทศสู่สนามบนิศรีนำคา รัฐแคชเมียร

นำท่านเดินทางไปยังเมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรู้จักกันในอีก ชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่ นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่ง ทะเลสาบ สายน้ำสวนดอกไม้รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่ผลิตมาจากไม้ด้วยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำหรือทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ถือว่าเป็น ทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมชีอื่เสียงในหมู่นักท่องเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำและยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของอาทิผัก ผลไม้ต่าง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Group of Houseboats (DeluxeHouseboat) หรือเทียบเท่า


ภาพทะเลสาบดาล


ภาพบรรยากาศตลาดน้ำที่ในช่วงเช้า


วันที่ 2

นำท่านเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,730 เมตรตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตรเดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมารค์ ก่อตั้งโดยศลุต่านยซูปุชาร์ช่วงศตวรรษที่ 16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตั้ง้ของสนามกอลฟ์ที่มีหลมุถึง 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลกซึ่งกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตเทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ว่าจะช่วงไหนๆก็สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อพร้อมสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูหิมะในช่วงฤดูหนาวหรือแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนโดยที่นี้ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก


แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้


นำทุกท่านไปยังสถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่านั่ง กุลมารค์ กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลกมีความสูง 3,979 เมตรจากระดับน้ำทะเลเพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา(เฟสที่ 1) ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร


ภาพกุลมารค์ กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลกมีความสูงนำท่านเดินทางสู่สวนโมกุล (Mughal Gardens)หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก“สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1585 พระองค์ทรงครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดีสวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนภายในสวนมีการประดับตกแต่ง ในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ประกอบไปด้วยสระน้ำลำธาร

แปลงดอกไม้นานาพันธุ์พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูงหันหน้าสู่ทะเลสาบ ดาล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Group of Houseboats (DeluxeHouseboat) หรือเทียบเท่า


ภาพพาฮาลแกม


วันที่ 3

นำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยป่าสนเขียวสดและแม่น้ำลดิเดอร์อันใสเย็นและในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝรั่งซึ่งเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุราอาหารและลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มีกลิ่นหอม

นำทุกท่านชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี (สภาพอากาศ บรรยากาศอาจแตกต่างกัน ในแต่ละเดือน)

นำท่านเดินทางกลับเมืองศรีนาคาจากนั้นนำทุกท่านไปยังสวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh)ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์โดยพระองค์สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจ ฮัน ซึ่งเป็นหญิงที่พระองค์ทรงรักและเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนสวนแห่งนีถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไป ยังเนินด้านบนซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของน้ำพ

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆ นั่นคือสวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปีซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นในและยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี้ความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยื่อนจะได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Group of Houseboats (DeluxeHouseboat) หรือเทียบเท่า


วันที่ 4

เดินทางสู่สนามบิน อินทิรา คานธี นำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองอัครา (Agra)อดีตเป็นเมืองหลวงของประเทศ อินเดียมชื่อเรียกว่า“ฮนิดสูถาน”อัคราเป็นเมืองที่ตั้งอยู่รมิแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอตุตรประเทศมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดียและที่สำคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล

นําท่านเข้าสู่ Howard the fern Hotel,Retreat Hotel หรือเทยีบเท่า


วันที่ 5

นำท่านเดินทางสู่ทัชมาฮาล (Taj Mahal)หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรักเพื่อชมพระอาทติย์ขึ้นในตอนเช้าตรู่ ซึ่ง ทัชมาฮาลถือว่าเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันเป็นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรักที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาลถือเป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทั้งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปัจจุบันทัชมาฮาลถือว่าเป็นแหล่ง มรดกโลก 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ที่สำคัญที่บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัชสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631

จากนั้นนำทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและไวอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปพร้อมกับนำทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารที่มีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินต่างๆลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซียอาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที่มห่อคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์

นำท่านเดินทางสู่อัคราฟอรท์(Agra Fort)อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยื่อน

อัครา ฟอรท์ พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกันของกษัตรีย์แห่งราชวงศ์โมกุลเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรรมตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์ อัคบาร์ และที่แห่งนี้ยังเป็นที่คมุขังกษัตรีซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสดุที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างชั่วนิรันดร์ภาพอัคราฟอรท์


ภาพภายในอัคราฟอรท์


นำท่านเดินทางสู่เมืองเดลี (Delhi)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตรซุ้มโค้งของประตกูว้าง 9.1 เมตรสูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบโดยชื่อที่สลักไวเป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษจำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือและสงครามอัฟกันครั้งที่ 3 ด้านบนยอดของประตสูร้างเพื่ออุทิศให้แกทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรร่องรอย


ภาพประตูเมืองอินเดีย


พาท่านช็อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้าน สไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทกุ ท่านจะไม่ผิดหวังเพราะที่ตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย

บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบนิ Thai Airways เที่ยวบิน TG316 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินคณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์

ราคาทัวร์เบาๆ แบบเอเชียขนาดนี้

สองหมื่นกว่าๆ จองเลย มาๆ


แอ็ดเลยบริการถามตอบข้อมูล

 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน ปรึกษาข้อมูลการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ยินดีให้บริการทุกเส้นทางค่ะ

Sale Nana : 091-882-0415

Sale Yuri : 097-148-9642

Sale Apple: 088-647-8238

Office : 02-102-8846

Line ID : @lovelifetravel

Line ID : lovelifetravel

Line ID : yuri.lovelife

Line ID : apple.lovelifetravel

ติดต่อเรา : https://www.lovelifetravel.net/contact-us

ใบอนุญาติประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09219

91 views0 comments

Comments


bottom of page