top of page

สมินดา ซาเมบา โปสถ์เล็กกลางหุบเขา ซิกเนเจอร์แห่งจอร์เจีย

Updated: Dec 23, 2019ภาพช่วงเวลาช่วงหน้าหนาวที่หิมะปกคลุมภาพช่วงเวลาปราศจากหิมะปกคลุมภาพความงามและมนต์เสนห์ไม่ต่างกันเลย


โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) เมืองเล็กๆริมแม่นํ้าเทอร์กี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซียอยู่บนนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร

มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี โบสถ์แห่งนี้ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่

บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับนํ้าทะเลและเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัสและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จึงทําให้เป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเวียนแวะเข้ามาเช็คอินกับเป็นประจำบรรยากาศยุโรปขนาดนี้

แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย


 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน ปรึกษาข้อมูลการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ยินดีให้บริการทุกเส้นทางค่ะ

Sale Nana : 091-882-0415

Sale Yuri : 097-148-9642

Sale Apple: 088-647-8238

Office : 02-102-8846

Line ID : @lovelifetravel

Line ID : lovelifetravel

Line ID : yuri.lovelife

Line ID : apple.lovelifetravel

ติดต่อเรา : https://www.lovelifetravel.net/contact-us

ใบอนุญาติประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09219

32 views0 comments
bottom of page