top of page

ต้องมนต์ขลังแห่งตุรกี วิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

Updated: Dec 23, 2019


ความงดงานที่โดดเด่นและกลมกลืนกับทิวทัศน์สภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน


วิหารฮาเจีย โซเฟียเป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสีเมื่อเติร์กเข้าครองเมืองได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปู ด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่ โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ถือว่าลํ้าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้วิหารฮา เกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ)


ถึงจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อและรูปแบบภายในบ่อย

แต่ความอลังการในรสชาติแห่งมนต์ขลังของอาคารแห่งนี้ก็ไม่เคยจืดจางลงแม้แต่นิดเดียวเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่มีเอกลักษณ์และมนต์สะกดในอารมณ์อย่างยิ่ง


สภาพบัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นพิพิธภัณฑ์


 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน ปรึกษาข้อมูลการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ยินดีให้บริการทุกเส้นทางค่ะ

Sale Nana : 091-882-0415

Sale Yuri : 097-148-9642

Sale Apple: 088-647-8238

Office : 02-102-8846

Line ID : lovelifetravel

Line ID : yuri.lovelife

Line ID : apple.lovelifetravel

ติดต่อเรา : https://www.lovelifetravel.net/contact-us

ใบอนุญาติประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09219

16 views0 comments
bottom of page