top of page

จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6 วัน 3 คืน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563

Updated: Feb 3, 2020

เมืองทบิลิซี

ป้อมอันนานูรี

อ่างเก็บน้ำชินวารี

เมืองคาซเบกี้

โบสถ์สมินดา ซาเมบา

เมืองกูดาอูรี

พักสกีรีสอร์ท

เมืองมิสเคต้า

วิหารสเวติสเคอเวรี

เมืองไซห์นากี

กำแพงโบราณ

เมืองควาเรลี

ชิมไวน์คูวาเรลี

โบสถ์ทรินิตี้มหาวิหารซาเมบา

ป้อมนาริกาลา

โรงอาบน้ำโบราณ

ถนนคนเดินซาเดอนี่


 

วันที่ 1

เดินทางจากอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิกรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูลกรุงอสิตันบูล ประเทศตรุกี ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่บนเครื่องบิน


วันที่ 2

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสิตันบูลเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซีกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจีย

ชมเมืองทบิลซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศวรรษที่ 4 เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหรรม สังคม วัฒธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม และยังคงมีบทบาทถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป

ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมล่องรอยซากกำแพงโบสถ์ของชาวเวอร์จินและชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservior)


ภาพโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba)


เดินทางต่อสู่เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรืออีกชื่อ สเตปันสมินดา (Stepantsminda) นั่งรถ 4WD บนยอดเขาความสูง 2,170 เมตร ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba)

เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

ด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัสและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงามจึงทําให้เป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเวียนแวะเข้ามาเช็คอินกับเป็นประจำ


ภาพสกีรีสอร์ทชื่อดัง Gudauri Inn Hotel


เดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri)พักสกีรีทอร์ทชื่อดัง Gudauri Inn Hotel,Gudauri

หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

อิสระกับบรรยากาศสกีรีสอร์ทที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ลานสกีมีทั้งแบบมือใหม่และมือโปรซึ่งมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีได้ราคาโดยประมาณ 1,500-2,000 บาทโดยสามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้าเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)ศูนย์กลางศาสนาอายุกว่า 3,000 ปี

ชมวิหารสเวติสเคอเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นศูนย์กลางศาสนาที่เปลี่ยนให้ชาวจอร์เจียหันมานับถือศาสนาคริสต์และมีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและเป็นสิ่งก่อสร้างโปราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศภายในชมภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่งดงาม
ภาพมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry)


ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกอีกชื่อว่าอารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross)

นําคณะเข้าสู่ที่พัก MoxyByMariottHotel,Tbilisi หรือเทียบเท่า


วันที่ 4

เดินทางสู่เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) ไดร้ับสมญานามว่าเป็นนครแหง่ความรัก (Love City) สามารถประกอบพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได้และยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ถึง 70% ของประเทศชมกำแพงโบราณ (Sighnaghi City Wall) อิสระเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค่าพื้นเมือง

เดินทางสู่เมืองเมืองควาเรลี (Kvareli) แหล่งขึ้นชื่อเรื่องการผลิตไวน์ของจอร์เจีย โดยมีการขุดอุโมงค์ขนาดใหญ่ถึง 15 อุโมงค์เพื่อใช้เป็นที่บ่มไวน์ จอร์เจียถือเป็นประเทศที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และไดชื่อว่าเป็น “The birth place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานที่พบเชื่อกันว่าการผลิตไวน์เกิด ขึ้นประมาณประมาณ 5,000 – 7,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชิมไวน์คูวาเรลี ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดและสามารถเลือกซื้อในราคาย่อมเยาว์

นําคณะเข้าสู่ที่พัก Moxy By Mariott Hotel,Tbilisi หรือเทียบเท่า


วันที่ 5

นําท่านชมกรุงทบิลิซีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียชมโบสถ์หลักคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียเป็นวิหารที่สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ทั่วโลก
ภาพโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)


นำท่านชมเมืองเก่าทบิลิวี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) เป็นป้อมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของเส้นทางสายไหม

ชมโรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani)เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนโดยปัจจุบันโรงอาบน้ำแห่งนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่

ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและกลื่นอายแบบยุโรปสามารถเลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่ทาอากาศยานนานาชาติบิลิซีเพื่อเดินทางกลับ


วันที่ 6

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯบรรยากาศยุโรป

ราคาทัวร์เบาๆ แบบเอเชียขนาดนี้

สองหมื่นกว่าๆ จองเลย มาๆ


แอ็ดเลยบริการถามตอบข้อมูล

 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน ปรึกษาข้อมูลการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ยินดีให้บริการทุกเส้นทางค่ะ

Sale Nana : 091-882-0415

Sale Yuri : 097-148-9642

Sale Apple: 088-647-8238

Office : 02-102-8846

Line ID : @lovelifetravel

Line ID : lovelifetravel

Line ID : yuri.lovelife

Line ID : apple.lovelifetravel

ติดต่อเรา : https://www.lovelifetravel.net/contact-us

ใบอนุญาติประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09219

350 views0 comments

Comments


bottom of page