top of page

ต้อนรับเปิดประเทศ
เกาหลี สิงคโปร์ เวียดนาม

ทัวร์เปิดประเทศราคาโปรโมชั่น
เกาหลี สิงคโปร์ เวียดนาม

โซล33.jpg

KOREA
เกาหลี
5 วัน 3 คืน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

2565

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

โซลทาวเวอร์

พระราชวังเคียงบกกุ

ชานชาลาเก้าเศษสามส่วนสี่

คาเฟ่สไตล์แฮรี่

สวนสุดไฮเทคซองโด
ช็อปปิ้งย่านฮงแด

ย่านเมียงดง

 

 

เริ่มต้น

18,888-

สิงคโปร์5.jpg

SINGAPORE
สิงคโปร์

3 วัน 2 คืน

มิถุนายน

กรกฎาคม

2565

เซ็นโตซ่า